Shabbat Chanukah — Kabbalat Shabbat Services & Dinner
Fri, Dec 15, 2017, 7:00pm
BKLYN